Revízia ručného náradia

  Podľa normy STN 33 1600 - "Revízia a kontroly elektrického ručného náradia počas používania" je nutné vykonávať pravidelné aj nepravidelné revízie a kontroly ručného náradia. Ich úlohou je preveriť stav daného náradia z hľadiska jeho bezpečnosti.

Čo Vám ponúkame ...

Vlastníme meracie prístroje, ktoré umožňujú vykonanie revízie ručného náradia, ale aj iných elektrických zariadení. Na základe získaného oprávnenia Vám urobíme revíziu na vŕtačky, pneumatické kladivá, uhlové brúsky, .... Výsledkom revízie je doklad o revízii náradia, ktorý obsahuje normou predpísané údaje.

Vykonávanie revízii náradia

Lehoty pravidelných revízií náradia
 Skupina  Náradie triedy ochrany  Najmenej raz za
 A
 
 I  6 mesiacov
 II a III  12 mesiacov
 B
 
 I  3 mesiace
 II a III  6 mesiacov
 C
 
 I  2 mesiace
 II a III  3 mesiace
  • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne)
  • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)
  • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín ročne)

© 2008 www.sg-elektro.eu