Elektroinštalácie

Istič 
Na základe našich dlhoročných skúsenosti Vám v oblasti elektroinštalácii ponúkame komplexné služby - od zabezpečenia projektovej dokumentácie, samotnú realizáciu a montáž, dodávku potrebného materiálu až po dodanie revíznych správ.


Naša ponuka zahrňuje ...

  • realizáciu elektrických prípojok
  • zapojenie a montáž elektrických rozvádzačov
  • realizáciu elektroinštalačných rozvodov - v rodinných domoch, bytovkách, v priemyselných budovách
  • zabezpečenie projektovej dokumentácie a revíznej správy - elektrické zariadenia E2 do 1000V vrátanie bleskozvodov obj. tr. A, B
  • montáž rozvodov na televíziu (satelit), kamerové systémy, internet, domový telefón
  • realizáciu elektrického kúrenia a infra kúrenia - aj s diaľkovým ovládaním cez telefón alebo internet
  • diaľkové ovládanie elektrických zariadení a spotrebičov - cez telefón alebo internet
  • inštalácie priemyselných strojov
  • dodávku potrebného inštalačného materiálu, zariadení, spotrebičov

© 2008 www.sg-elektro.eu