O firme

Firma SG-ELEKTRO poskytuje poradenské, montážne, revízne a servisné služby v oblasti elektrotechniky a informatiky. Naše aktivity môžeme bližšie rozčleniť do týchto oblasti:

 • Silnoprúdová elektrotechnika

  Realizácia elektroinštalácii (trieda objektov B - prostredie s nebezpečenstvom výbuchu), diaľkové ovládanie zariadení, spotrebičov a  kúrenia cez internet a mobil, realizácia elektrického a infračerveného kúrenia, oprava, údržba a montáž verejného osvetlenia.

 • Revízna činnosť

  Revízie ručného náradia, elektrických spotrebičov a zariadení.

 • Slaboprúdová elektrotechnika

  Predaj a montáž satelitnej techniky, monitoring priestorov kamerovým systémom (kamery a priemyselná televízia), montáž, oprava a údržba obecných a mestských rozhlasov, oprava a testovanie štartérov a alternátorov.

 • Informatika

  Realizácia a správa počítačových sieti, internetových pripojení, správa serverov a počítačov, predaj a údržba programového vybavenia, tvorba programov na zákazku a internetových stránok.

Firma so sídlom vo Veľkom Lipníku, okr. Stará Ľubovňa pôsobí hlavne v Prešovskom a Košickom kraji.

© 2008 www.sg-elektro.eu