Počítačové siete

Počítače a servery   Počítačová sieť je vlastne systém vzájomne prepojených počítačov a serverov. Počítačovú sieť vytvárame za účelom vzájomnej spolupráce, zdieľania informácií a prostriedkov. Samotné prepojenie môže byť realizované káblami príp. bezdrôtovo. Dnes je počítačová sieť nepostrádateľná už aj v domácnostiach a to hlavne kvôli pripojeniu na internet.

Čo Vám ponúkame ...

  • poradenstvo - odporúčanie optimálnej štruktúry a zapojenia siete
  • dodanie pasívnych prvkov - kabeláž, zásuvky, patch panely, ...
  • dodanie aktívnych prvkov - switche, smerovače, wifi AP, firewall ...
  • realizáciu - samotné zapojenie jednotlivých prvkov siete
  • konfiguráciu, zabezpečenie siete
  • pripojenie k internetu - káblom, bezdrôtovo (wifi)
  • údržbu a servis

© 2008 www.sg-elektro.eu