Revízia elektrických spotrebičov

Podľa normy STN 33 1610 - "Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania" je nutné vykonávať pravidelné aj nepravidelné revízie a kontroly elektrických spotrebičov. Ich úlohou je preveriť stav spotrebičov z hľadiska ich bezpečnosti.

Čo Vám ponúkame ...

Vlastníme meracie prístroje, ktoré umožňujú vykonanie revízie elektrických spotrebičov, ale aj iných elektrických zariadení. Na základe získaného oprávnenia Vám urobíme kontrolu a revíziu na variče, rýchlo varné kanvice, počítače, monitory, .... Výsledkom kontroly príp. revízie je doklad o kontrole príp. revízii elektrospotrebičov, ktorý obsahuje normou predpísané údaje.

Vykonávanie kontroly a revízii spotrebičov

Lehoty pravidelných kontrôl a revízií spotrebičov
Skupina elektrických spotrebičov spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné a pripevnené spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A  vždy pred ich vydaním používateľovi
B  pred použitím  1x za 3 mesiace  pred použitím  1x za 3 mesiace  pred použitím  1x za 6 mesiacov
C  pred použitím  1x za 6 mesiacov  pred použitím  1x za 12 mesiacov  pred použitím  podľa normy STN 33 1500
D  1x za týždeň  1x za 12 mesiacov  1x za mesiac  1x za 12 mesiacov  1x za 3 mesiace  podľa normy STN 33 1500
E  1x za mesiac  1x za 12 mesiacov  1x za 6 mesiacov  1x za 24 mesiacov  1x za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500
  • Skupina A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
  • Skupina B - spotrebiče používané vo vonkajších priestoroch (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach, ...)
  • Skupina C - spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch
  • Skupina D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, ...)
  • Skupina E - spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

© 2008 www.sg-elektro.eu